Câștigă un Samsung Galaxy S8

04 August 2017
de catre Echipa Kalapod


La orice comandă online sau telefonică în valoare de minim 149 lei (plasată în perioada 01 - 31 august 2017), participi la Concursul "Câștigă un Samsung Galaxy S8".

Ce poti castiga?

Un smartphone Samsung Galaxy S8, 64GB, 4G, Midnight Black

Ce trebuie sa faci?

Comanda online pe kalapod.ro (in perioada 01 - 31 August 2017) produse in valoare de peste 149 lei si esti inscris automat in concurs.

Regulament

Art.1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul campaniei "Câștigă un Samsung Galaxy S8, 64GB, 4G, Midnight Black " (in cele de urmeaza „Promotia" sau „Campania"), este SC Sepatu SRL, cu sediul in Str. Intrarea Dr. Felix, Nr.2, Bl M4, Sector 1, Bucuresti, avand cod unic de inregistrare RO31873692, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/7750/2013, reprezentata de Manager Ion Soloman si in continuare orice referire la acestia se va face sub numele de "Organizatorul" ori simplu "Kalapod".

Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la Campanie, pentru consultare, pe site-ul www.kalapod.ro. Kalapod isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul www.kalapod.ro

Art. 2. Descrierea Campaniei

2.1. In cadrul acestei campanii, Kalapod acorda ca premiu un Telefon mobil Samsung Galaxy S8, 64GB, 4G, Midnight Black in conditiile prevazute la art. 3.1.

2.2. Produsul va fi prezentat si livrat participantului castigator in urma tragerii la sorti din data de 01.09.2017. Tragerea la sorti va fi efectuata prin tragerilasorti[.]ro si vor participa toti clientii care au o efectuat si achitat o comanda cu valoare de minim 149 lei, in perioada 01.08 - 31.08.2017 pe site-ul www.kalapod.ro. Returul produselor comandate conduce si la returnarea premiilor sau retinerea contravalorii lor.

2.3. Premiul se va livra in termen de 15 zile de la data anuntarii castigatorului.

2.4. Premiul constand in un Samsung Galaxy S8, 64GB, 4G, Midnight Black nu se poate schimba cu contravaloarea in bani.

2.5. Valoarea premiului este de 3600 lei, transport si TVA inclus.

Art. 3. Beneficiarii Promotiei. Mecanismul Campaniei

3.1. Campania este deschisa participarii persoanelor juridice si persoanelor fizice, cetateni romani cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara in Romania, vizitatori ai site-ului www.kalapod.ro care au o efectuat si achitat o comanda cu valoare de minim 149 lei, in perioada 01.08-31.08.2017.

Prin inscrierea la Campanie fiecare participant, persoana fizica, garanteaza:

-ca are peste 18 ani;

-ca are domiciliul sau rezidenta (chiar temporara) in Romania;

-ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu;

Persoanele juridice pot participa la Campanie prin reprezentantii legali sau conventionali, care isi pot dovedi calitatea in acest sens. Reprezentant legal: cel care, conform legii, poate reprezenta o persoana juridica (ex. nelimitativ: Administrator, Presedintele Consiliului de Administratie, Presedintele Asociatiei sau al Fundatiei etc). Reprezentant conventional cel ce poate reprezenta o persoana juridica in baza unei procuri/ delegatii/ imputerniciri date de reprezentantul legal.

3.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Organizatorului.

b. membrii familiilor prepusilor mentionati mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie, afin);

c. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Campanie.

3.3. Promotia nu se cumuleaza cu alte vouchere sau campanii promotionale.

3.4. Voucherele sunt nenominale si netransmisibile intre persoane fizice si/sau juridice.

3.5. In cazul in care Organizatorul considera ca o anumita participare este suspecta de frauda, isi rezerva dreptul de a o anula, fara a anunta in prealabil participantul respectiv.

3.6. In cazul refuzului unui participant de a beneficia de voucher, asa cum este descris in Regulamentul Oficial, acesta pierde dreptul de atribuire a voucherului.

3.7. Organizatorul considera inscrierea la campanie ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant, furnizate de acesta, sunt adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus Organizatorul nu va considera respectiva participare valida si va anula dreptul de a beneficia de voucher, fara alte despagubiri sau plati.

3.8. Prin inregistrarea in Campanie, participantii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.

Art. 4. Perioada si locatia de desfasurare a campaniei

4.1. Campania se va desfasura astfel: - pe site-ul www.kalapod.ro in perioada 01.08 - 31.08.2017.

In data de 01.09.2017 se va efectua tragerea la sorti a castigatorului. Premiul va fi livrat pana la data de 15.09.2017.

4.2. Un vizitator cu o comanda efectuata si achitata pe kalapod.ro care are valoarea de minim 149 lei, intra automat in tragerea la sorti. Un vizitator poate participa cu mai multe comenzi in tragerea la sorti. In cazul in care un client are 3 comenzi active cu valoare de peste 149 lei, participa cu 3 comenzi in tragerea la sorti.

4.3. Premiul va fi acordat prin tragere la sorti, in conditiile specificate in prezentul Regulament, doar persoanelor care au efectuat si achitat o comanda valida cu valoare de minim 149 lei de pe site-ul www.kalapod.ro,

Art. 5. Protectia datelor cu caracter personal

Kalapod este inregistrat in calitate de Operator de date cu caracter personal si va procesa datele cu caracter personal ale participantilor in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in scopuri de reclama, marketing, publicitate. Prin inscrierea in program, participantii isi exprima consimtamantul neechivoc pentru ca datele lor cu caracter personal să fie stocate, folosite si prelucrate de catre Kalapod si de catre partenerii acestuia in scopuri de reclama, marketing, publicitate. Kalapod garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor. Participantul la Campanie in calitatea sa de persoana vizata are, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat (art. 12), dreptul de a avea acces la date (art.13), dreptul de a interveni asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a recurge la justitie (art. 18). Astfel, participantul are dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Kalapod si are, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantul are dreptul de a solicita stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001. Pentru a-si exercita aceste drepturi, participantii vor trimite la adresa Kalapod cu sediul in Str. Intrarea Dr. Felix, Nr.2, Bl M4, Sector 1 , Bucuresti, o cerere scrisa, datata si semnata. Datele cu caracter personal colectate in scopul acestui campanie vor fi dezvaluite doar partenerilor contractuali din Romania si altor companii din acelasi grup cu operatorul in scopul mentionat in prezentul regulament. Datele nu vor fi impartasite cu alte terte parti, cu exceptia situatiilor in care organizatorul trebuie sa indeplineasca obligatii prevazute de legislatia in vigoare. Fiecare participant poate solicita excluderea sa din baza de date a companiei din punct de vedere al mesajelor de marketing si publicitate.

Art. 6. Intreruperea, incetarea si modificarea campaniei

6.1. Campania inceteaza de drept la data implinirii termenului. Dupa implinirea acestui termen, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul regulament nu mai confera dreptul clientilor de a participa la campanie, respectiv nu se vor mai emite vouchere.

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de stopare a promotiei in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens printr-o notificare pe website-ul www.kalapod.ro.

6.3. Pentru situatiile prevazute la pct 6.1. si 6.2., Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

Art. 7. Litigii

7.1. Eventualele litigii aparute intre Kalapod si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului Kalapod.

7.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: Str. Intrarea Dr. Felix, Nr.2, Bl M4, Sector 1 , Bucuresti, in atentia Departamentului Marketing in termen de maxim 2 zile de la incheierea Campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o reclamatie.

Art. 8. Dispozitii finale

8.1. Prin participarea la campanile Organizatorului, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor regasite in prezentul Regulament, cat si in actele aditionale la acesta.

8.2. Kalapod isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe perioada de desfasurare a campaniei, fara vreo notificare prealabila, prin simpla postare pe site-ul www.kalapod.ro.

8.3. Kalapod isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania.

8.4. Kalapod isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Campaniei.

8.5. Kalapod nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile / disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens.

8.6. Daca un participant nu va utiliza voucherul pana la data stabilita la art. 4.1, acesta va pierde voucherul fara a avea dreptul de a emite vreo pretentie ulterioara cu privire la acesta. Voucherele nerevendicate nu se reporteaza pentru campaniile urmatoare.

8.7. Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

8.8. Prin participarea la aceasta promotie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele:

a. participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b. participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea site-ului sau a voucherului;

c. participantul este constient de conditiile normale de utilizare a voucherelor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

8.9. Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.

8.10. Organizatorul:

a. este exonerat de catre participant, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezentul campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre participanti in legatura cu voucherele, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii,incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

b. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre participanti unor terti in legatura cu voucherele, indiferent de natura acestor prejudicii;

8.11. Organizatorul Promotiei nu isi asuma responsabilitatea in urmatoarele cazuri: - pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru cele efectuate dupa expirarea perioadei campaniei; pentru pierderile sau intarzierile transmiterii inscrierilor in campanie sau a mesajelor de raspuns descrise mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului; pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet de catre furnizorii proprii sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens; pentru eventualele dispute legate de drepturile de folosinta asupra telefoanelor unde s-au descarcat aplicatiile; pentru inscrierea in campanie dupa data limita sau inainte de data efectiva de incepere a campanieului;

8.12. Organizatorul isi asuma raspunderea numai in ce priveste desfasurarea mecanismului de campanie si acordarea voucherului.

8.13. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Call Center-ul Kalapod: 031 640 50 03 & 021 539 86 11; L-V: 09:00-18.00;

Organizator, SC Sepatu SRL

Manager, Ion Soloman.